"Revitalizace veřejného prostranství obce Dětřichov-jižní část"

byl zrealizován za podpory

 Libereckého kraje z  Programu č. 2.1 – Program obnovy venkova. 

rok 2016

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf
482 317 042 obecdetrichov@seznam.cz podatelna@detrichov-obec.cz