Oznámení o konání veřejného projednání Změny č. 2 Územního plánu obce Heřmanice zkráceným postupem

01.07.2019 16:00

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf
482 317 042 obecdetrichov@seznam.cz podatelna@detrichov-obec.cz