Výroční zpráva za rok 2008

 

Výroční zpráva o činnosti Obecního úřadu Dětřichov v oblasti poskytování informací v roce v souladu se zákonem c.106/1999 Sb.

a) počet podaných žádostí o informace  0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 0
 

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf
482 317 042 obecdetrichov@seznam.cz podatelna@detrichov-obec.cz